- Komerční sdělení-zpravy

Podlaha ze starých cihel

spot_img

Nejlevnější zámkovou dlažbou je ta, kterou nemusíte kupovat. Využijte staré cihly z bouračky a vydlážděte jimi sklepy, hospodářské budovy či krytá posezení ve dvoře.

 1. Poznejte je
  I když vypadají plné cihly na první pohled stejně, jsou příliš nepřesné na to, abyste je mohli při ukládání uzamykat do sebe. Mnohé se před vypálením mírně zdeformovaly, jejich hrany mohou vystupovat nad rovinu a není vyloučeno, že pocházejí z více zdrojů. Běžné jsou i obité rohy či praskliny. Cihly se nejčastěji liší tloušťkou, jejich půdorys je většinou stejný.

Cihlu, která je poškozena vlhkostí a mrazem, poznáte dříve, než se začne tříštit po okrajích na drobné kousky. Náznak pukliny ve tvaru písmene O přes celé čelo cihly je předzvěstí zkázy. Nasáklý dehet z komína či vrstvička sazí na boku nejsou překážkou pro další použití.

Některé cihly jsou dekorativnější než jiné. Není výjimečné, pokud na lícních stranách cihly naleznete plastický podpis cihelny, ve které byla vypálena. Zatímco tovární cihly takovou ozdobu nemají, ty starší az menších cihelen ji obvykle mají. Máte-li více druhů cihel, můžete tento prvek využít.

 1. Připravte si podklad
  Pouze na rovném podkladu lze vytvořit rovnou podlahu. Starou hliněnou podlahu přikryjte fólií a nechte ji několik dní propařit, aby se vám s ní snadněji pracovalo. Pomocí dlouhé latě a vodováhy zmapujte rovinnost podkladu a vyhledejte v něm nejhlubší a nejvyšší místa.

Čtěte také:

Poškozenou podlahu si opravíte i sami

Použijte motyku ke stažení zeminy z kopců a přemístěte ji do prohlubní. Netrapte se tím, že hroudy zeminy jsou příliš velké na to, aby se daly zarovnat. Pokud dostanete podklad do hrubé roviny, sáhněte po zubaté škrabce na pórobetonové tvárnice. Drhnutím zeminy se vám podaří zmírnit nerovnosti a současně bude vznikat jemná zemitá hmota, kterou využijete ke srovnávání. Nejlepší to jde dlouhou rovnou latí.

Výsledek překontrolujte latí a vodováhou, abyste měli jistotu, že nikde nezůstaly prohlubně nebo kopce. Přes cihly by se okopírovaly na finální povrch.

 1. Zastavte vlhkost
  Ať je hlína jakkoli chráněna před srážkovou vodou, neustále propouští zemní vlhkost a předává ji do okolí. Jelikož cihly je nutné chránit před vlhkostí, je výhodné udržet ji tam, kde patří – v zemině. Využijte starých pevných fólií as 20centimetrovým překryvem pásů vytvořte celoplošnou dvouvrstvou bariéru, která bude držet vlhkost pod kontrolou.

Využít můžete stavebnickou černou fólii, staré silážní plachty, agrofólie, obaly ze stavebního materiálu či cokoli jiného. Dokonalá parotěsnost není nutná, dvouvrstvé provedení je však jistotou.

Fólie ukládejte volně. Pokud budete při práci postupovat v pruzích, igelitovou bariéru můžete klást až postupně. Vždy když zpod uložených cihel vyčuhuje pouze 20centimetrový pás, nadložte další.

 1. Písek pro dokonalejší rovinu
  Lepší rovinnosti dosáhnete, budete-li cihly ukládat do pískového lůžka. Vždy nabízí rezervu pro drobné korekce. Nerovný povrch dokáže rozzlobit při přemisťování těžké mechanizace na kolečkách či na místech, která jsou frekventovaně používána.

Navezte na fóliovou bariéru 3centimetrovou vrstvu písku a srovnejte jej do roviny dlouhou latí. Čím jemnější písek použijete, tím lépe se vám s ním bude pracovat. Není nutné, aby byl zcela suchý. Pokud vám cihla uložená na písku ukáže, že je vyšší než ostatní, přibuchnete ji gumovým kladivem nebo zpod ní uberete trochu písku. Pokud naopak zapadla příliš hluboko, podsypete ji.

 1. Při ukládání nevymýšlejte
  Existují dva způsoby, kterými lze cihly ukládat. První taktikou je vytvoření šachovnice, kdy se budou cihly vzájemně dotýkat sousedícími stranami tak, aby zbylé byly zarovnány. Jelikož půdorysy cihel jsou téměř stejné, všechno bude sedět. Důležité však je, aby se zdi nesbíhaly.

Druhou variantou je ukládání na vazbu, kdy bude každá řada posunuta oproti předchozímu o polovinu šířky cihly. Výhodou je, že každý druhý řádek budete moci zahájit polovičkou cihly, o které nikdy není nouze. Ukládání cihel ubíhá rychle a vždy myslete na to, že všechny defekty musí být otočeny tak, aby nepřekážely. Výstupky patří vždy dolů a odštěpené rohy otáčejte tak, aby menší chybějící část byla vždy nahoře. Cihly ukládejte těsně vedle sebe. Pokud se některé z nich hýbou, nedělejte si z toho starosti. To vyřešíte později.

 1. Od stěny po stěnu
  Vyhněte se preciznímu ukládání cihel od stěny po stěnu a udělejte kompromis. Uložte cihly se širšími spárami podél stěn tak, abyste nerovnosti kompenzovali technikou, která je nejrychlejší. Z vody, unimaltu a písku vydělejte maltu, kterou vytvoříte čistý přechod mezi cihlami a stěnami. I když šířka spáry nebude rovnoměrná, při jejím přetření barvou shodnou se stěnou vizuálně zmizí. Aby byla spotřeba malty co nejnižší, vyplňte spáry kamenivem a úlomky cihel.
 1. Uzamkněte je
  Existuje dokonalý způsob, jak uzamknout rozhýbané cihly v podlaze do celku, který lze v budoucnu opakovaně rozebrat. Nasypte na ně drobný suchý písek (například dunajský) a povmetejte ho čirokovou metlou do všech štěrbin. Při opakovaném přemisťování po ploše se písek dostane do všech spár a mezer, aby zabránil pohybu cihel.

Nepracujte ukvapeně a po nějaký čas ponechte vrstvičku písku na cihlách. Při chůzi a zametání tvrdá zrnka očistí povrch cihel stejně, jako byste je průmyslově pískovali. Chcete-li zjednodušit jejich čištění a záleží vám na zvýraznění barvy, ve finále je po velkém úklidu opakovaně přetřete lněnou fermeží nebo vhodným penetračním prostředkem.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora